Připravujeme:

Přehlídka otevřených sklepů

ZA VINAŘI NA PODLUŽÍ

12. 4. - 13.4. 2014
Prušánky, Moravská Nová Ves, Hrušky a Nový Poddvorov.
Facebook
Vinaři z Podluží
Vinaři z Podluží - Facebook

Vinařství na Podluží

Vinohradnictví a vinařství Regionu Podluží

• Region Podluží svou plochou vinic zaujímá významnou část celkové plochy vinic v České republice. Celková osázená plocha na území katastrů členských obcí dosahuje výměry 1119 ha vinic, což je 6,4 % z celkové plochy osázených vinic v celé České republice. Největší vinařskou obcí Regionu jsou Prušánky se 194 ha vinic následované Moravskou Novou Vsí se 142 hektary a Hruškami, kde nalezneme 123 hektary.

• Podíváme-li se na strukturu z hlediska pěstitelů, tak je zde celkem 3749 registrovaných pěstitelů, což je v přepočtu na celou Českou republiku celých 19,4 %. Můžeme s klidem konstatovat, že v našem Regionu se nachází jedna pětina všech pěstitelů vinic v ČR. Největší počet vinohradníků nalezneme opět v Prušánkách (616), následuje opět obec Moravská Nová Ves (553) a na třetí příčce jsou tentokrát Dolní Bojanovice, kde na vinicích pracuje 423 vinohradníků.

• Zajímavá čísla jsou také z hlediska odrůdové skladby vinic. Celkem 62 procent vinic je osázeno odrůdami bílými a zbývající část plochy, tedy 38 %, je zastoupeno odrůdami modrými. V porovnání s celou ČR je tak podíl modrých odrůd o něco vyšší (ČR má poměr asi 67 ku 33 %). Nejrozšířenější odrůdou zde pěstovanou je Veltlínské zelené na 115 ha, následuje odrůda Müller Thurgau pěstovaná na ploše 106 ha. Toto prakticky kopíruje celkovou plochu vinic v celé ČR. Změna nastává na dalších příčkách. Je zde poměrně velké zastoupení modrou odrůdou Frankovka, která zaujímá asi 82 ha a dále odrůdou Zweigeltrebe se 78 ha. V porovnání s celou Českou republikou je zde tedy výrazná změna, neboť v České republice je nejrozšířenější modrou odrůdou Svatovavřinecké.


Převzato z: Zvony Podluží 10/2012, - zpravodaj regionu Podluží
Zdroj dat: ÚKZÚZ Brno